Ranitidine

For The Painful Stomachs

31.1.06

یک ذره

اگر یک ذره دلم بزرگتر بود،
یک ذره دوستت می داشتم !

فقط چون که

فقط چون که
مردم فکرت را دوست دارند،
معنایش این نیست
که مجبور باشند
بدن ات را هم دوست بدارند.

کلاه کافکا / ریچارد براتیگان

29.1.06

زندگی مشترک

- از این به بعد هرچی داریم مال جفتمونه؛
از النگوی من بگیر تا ویلا و زمین و ماشین و خونه ت !

28.1.06

درست؟

می گه: کارت درست نیست.
می گم: یعنی چی؟
می گه: یعنی مطابق دین و عرف جامعه نیست.
می گم: خب حرف گالیله هم مطابق عرف و دین نبود.

26.1.06

آبادی دنیا

می دونید کِی دخترا دنیا رو آباد می کنن؟
وقتی که قدرت تعقلشون به اندازه قدرت مظلوم نماییشون بشه.
========
پی نوشت از سحر: پسرها هم وقتی دنیا رو آباد می کنن که قدرت تعقلشون به اندازه قدرت هوسبازیشون بشه.

23.1.06

آه

دنبال یه دوست با معرفت می گردم.
بنابراین چشمامو باز می کنم و می پرم تو انبار کاه تا یه سوزن پیدا کنم.
با سختی زیاد پیداش می کنم؛ سفت نگهش می دارم و از خوشحالی بالا و پایین می پرم.
حالا که دستمو باز می کنم؛
یه دست پر از خون می بینم
با یه سوزن کج زنگ زده.

22.1.06

کاشتن و قرار گذاشتن

وقتی یه ساعت تو این سرما معطلش می شی، شیزوفرنی میگیری؛
بعد صدای خنده درختا رو می شنوی که می گن: « هه ! یارو رو ببین چه جوری کاشته شده! »

20.1.06

خاصیت

می گفت تو منو از غصه نجات میدی؛
حالا که دیگه غصه ای نداره نقش من هر روز بی خاصیت تر می شه؛
درست مثل بی خاصیتی همین جمعه ها که افتادن وسط تعطیلات ؛

18.1.06

پایان امتحان و زایمان

درست مثل اینکه چند قلو زاییده باشم.
حالا منتظرم؛ آخرین انرژی ها رو تو چشمای خمارم جمع می کنم
تا ببینم برگه م نفسش باز می شه
یا باید برای درست کردن یکی دیگه ...

16.1.06

صرفه جویی در صندلی عقب تاکسی

پیشنهاد میکنم یه زوج موفق دیگه هم تو نصفه باقی مونده صندلی عقب بشینن.

13.1.06

اُخت شده ايم

آري، اخت شده ايم اما
از جنس اخت دخترهاي كوتاه با پاشنه هاي بلند،
از جنس اخت مردان كچل با كلاه،
از جنس اخت فاحشگان افسرده با لبخند.

10.1.06

عید قربان

همگی: آاوووووو آاوووووو
گوسفند: بع بــع بـــــع خخـ ...
- صلوات بعدی رو بلند تر ختم کن.
همگی: آاوووووو آاوووووو

7.1.06

خود من لعنتی

خود من لعنتی اون قدر راستگو هست که وقتی می خوام دروغ بگم باید با خودم هماهنگ کنم که یه وقت سوتی نده.

ترمولولوژی رابطه

بعضی دوست پسرها مثل یه ژاکت گرم و نرم هستن که دخترا با خودشون حمل می کن؛
اما فقط وقتی سردشون بشه می پوش.
این وسط معلوم نیست وقتی ژاکت سردش شد، چه گهی باید بخوره !

3.1.06

رابطه جالب

من فکر می کنم اونو سر کار گذاشتم؛
اون فکر می کنه منو سر کار گذاشته؛
هر دو مون خوشحال و خندان می ریم خونه

1.1.06

جـ جـ جزوه تونو میدین ؟

هر مردی که بگوید هرگز لحظات ناشی گری و دستپاچگی نسبت به دختری نداشته، یا دروغگوست یا توهم برش داشته است.

(متاسفانه) دانیل رادکلیف