Ranitidine

For The Painful Stomachs

29.4.06

اوو.............م

دوستی هایی هست که صرفاً باید جای خالی عشق های قبلی تا عشق های بعدی را پر کنند.
درست مثل «اوو...م» هایی که بین حرف های گفتنی قبلی و بعدی، که گاهی جداً دیر می آیند، را پر کنند.

28.4.06

ناتوانی پوشانی

درست مثل «از زن جماعت کشیدیم بیرون» ِ پسرهای پیچ خورده؛
درست مثل «می تونم اما نمی خوام ترک کنم» ِ دخترهای سیگاری؛
درست مثل «از این بیشتر می خوام چیکار کنم» ِ بابا که نمی تونه بیشتر از این دربیاره ...

26.4.06

تردید

من در عشق تو تردیدی ندارم.
دارم؟

25.4.06

اقتدار

پدرت هم مثل خیلی از مردهاست؛
اقتدار را با خشم و عصبانیت اشتباه می گیرد.

دیوانه وار/ کریستین بوبن

23.4.06

ترس

در ازای
محبتی که می کنی،
بوسه ای که می زنی،
«دوستت دارم»ای که می گویی،
بستانکار نمی شی که، هان ؟

22.4.06

تعهد دو طرفه

من هر شب با فکر تو می خوابیدم؛
تو هر شب با کی می خوابیدی ؟

20.4.06

خوب نوشتن

می پرسه چه جوری می شه خوب نوشت؟
می گم باید یه جای کاملاً خلوت گیر بیاری؛
اونقدر خلوت که بتونی با خیال راحت انگشتتو تا ته بفرستی تو دماغت،
و مطالب جالب رو از اعماق ذهنت بیرون بکشی و بچسبونی به مانیتور!

18.4.06

خالص و خلاصه

کاش می شد
درود گفت؛
لبخند زد؛
اگر لبخند زد، بوسید؛
بدرود گفت...

17.4.06

Keep Away !

نوشته ها همیشه از نویسنده ها جالب ترند و باید به آنها بسنده کرد.

یاسمینا رضا

16.4.06

آخرین سلاح یک مرد

فجیع تر از زنبوری که از نیشش استفاده می کنه و جونش رو از دست میده،
مردیه که برای قانع کردن یک زن گریه می کنه؛
و مردونگیش رو از دست می ده.

13.4.06

چتر ازدواج

ازدواج مثل چتریه که،
دو نفر می رن زیرش
تا بارون عشق رو سرشون نریزه
تا یه وقت سرما نخورن؛
و زندگی سالم و یکنواخت و تکراری داشته باشن.

11.4.06

ما و دختران دانشگاه

اگه ما باهاشون راحت باشیم، اونا سختشون می شه؛
اگه ما سختمون باشه، اونا راحتن؛
اگه هم جفتمون راحت باشیم، بقیه سختشون می شه.
کلا وقتی نیست که همه راحت باشن.

بدین دیگه...یه نمره

درود بر استفاده از زنانگی برای پول،
در برابر استفاده از زنانگی برای نمره.

تقدیم به اساتید گرانقدر حل تمرین،
که جز کتاب چیز دیگری باز نکرده بودند.

8.4.06

تلق تولوق

اونقدر که عینک آفتابیش روی طرز راه رفتنش اثر داره،
کفشش نداره!

در سیرک

من همیشه نگران دلقک ها بودم، همیشه می ترسیدم که برنامه شان موفق نباشد و مردم نخندند. این مسئله به نظر من بدتر از افتادن بندباز از بالای طناب بود.

دیوانه وار/ کریستیان بوبن

5.4.06

کرخ

بودن با تو اونقدر لذتبخشه
که نمی فهمم چه بلایی داری سرم می یاری...

4.4.06

عاشق واقعی

عاشق واقعی اونیه که بتونه معشوقش رو از روی صدای فین کردنش تشخیص بده !

3.4.06

سیزده به در: روز طبیعت

بسیاری از مردم خوش قلب ما هر سال در این روز،
می رن به دامان طبیعت،
می رینن به دامان طبیعت،
و سبکبال بازمی گردند.

1.4.06

سفیه

بهش می گم دوست دارم؛
بعد می رم تو آینه یه نگاه فقیه اندر سفیه به خودم بندازم.
فایده نداره،
میشه سفیه اندر سفیه !