Ranitidine

For The Painful Stomachs

30.1.07

Truth Comes Up, When The Man Goes Down

عموی پدرم وقتی مرد،
سه نفر آمده بودند که مانده بودند چه کنند،
گریه کنند،
یا همدیگر را چپ چپ نگاه کنند.
سه زن.

26.1.07

گُرررررررر

پسرک می گفت قرصهایی می خورد که برای تقویت موهایش
از مردانگی اش برمی دارد.
اما به نظر کم که نشده هیچ؛ شدت هم یافته.
شاید هم فلانش شده مثل این لامپ ها که قبل از سوختن چند لحظه ای گُر می گیرند.

19.1.07

Weekend Wish

خوب می شد اگر خاطره آدمها این قدر سنگین و بزرگ نبود؛
این قدر سبک که می گذاشتند در چمدان به هنگام رفتن،
این قدر کوچک که جا می شد در قبرشان به هنگام مردن.

15.1.07

هرچه؟

«بر طبق نص قرآن، هرچه از پیامبر صادر می شد، منشا وحیانی داشت.»

معارف اسلامی 2/ صفحه 86

13.1.07

Fast Good Moments, Slow Bad Ones

زندگی ناآرام
یعنی هیچ وقت موافق عقربه ثانیه شمار نبودن؛
یا تمایل به هل دادنش که تندتر برود،
یا تمایل به نگه داشتنش که آرام تر.

9.1.07

Best Day

در زوج بودن تعداد آدمهایی که یک روز برایشان بهترین روز زندگی بوده شک نکنید.

Generation Gap

اختلاف بین نسلها یعنی تبدیل شدن عصبیت مردها به هنگام نگاه شدن رفیقه، که «مردکه هیز سرشت مگر ناموس ندارد که این چنین نگاه می کند» به احساس رضایت دوست پسرها که «عجب تکه ای ردیف کرده ایم که غریبه حسود سرشت این چنین نگاه می کند!»

7.1.07

Wonderful World

به به ! باران آمده و هوا تمیز شده و کوههای سپید پوش معلوم و آسمان آبی و زمین گلی و آب جوب پشت آشغالها گیر کرده و بوی تعفن کوچه را برداشته و جنازه یک موش یحتمل خفه شده روی آب لق لق می خورد !

5.1.07

Exhausting Periods

نه عزیزم؛
خداوند عادل است.
اگر گند زده به یک چهارم عمر شما که به ما فکر نکنید،
گند زده به یک چهارم عمر ما که فکر کنیم که چرا به ما فکر نمی کنید.

3.1.07

صدام، اعدام

کدام یک از ما فکر می کنیم نوع زندگیمان به دیگران ضربه زده است؟
دیکتاتورها هم در این مورد مثل ما می اندیشند.

اندرو جویس