Ranitidine

For The Painful Stomachs

30.6.06

Regret ?

حالا
دیگر چه فرقی می کند،
که فکر کنم زشت بودی یا زیبا
حالا که دیگر
به من پشت کرده ای.

28.6.06

یبوست فکری

این چند روز این قدر غذاهای سفت کننده خوردم که دیگه چیزی از ذهنم بیرون نمی اومد .
نترس؛ هنوز نفس می کشم.
می دونی که اینو برای رفع نگرانی نداشته ات نمی گم.

25.6.06

اودیپ بدبخت

می گه جای مادرته بدبخت؛
می گم خب منم جای اودیپ !

23.6.06

هوو...ق

من از دستشویی میام.
هیچ وقت روی شب قبل از امتحان حساب باز نکنید.
چون ممکنه اتفاق غیرمنتظره ای ...
لعنتی؛ دوباره باید برم دستشویی !

20.6.06

ویولن

من انگشتهام رو روی سیم می به رقص در می آرم.
تو آرشه می کشی روی سیم سل ؛
بعد می پرسی که چرا صدای با هم بودنمون یکنواخت شده ؟

17.6.06

بدی این بالا اینه که کسی دور و برم نیست

حس کوهنوردی رو دارم،
که خطر سقوط تهدیدش نمی کنه
اگه هوس بالاتر رفتن به سرش نزنه.

15.6.06

خدای هیز

مجله خانواده سبز/ ش 152/ ص 45 :

خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد.
دکتر یزدانی - متخصص جراحی عمومی
جراحی سینه و ....

13.6.06

فصل جفتگیری

آنقدری که انسان های نر سر انسان های ماده نزاع می کنند،
حیوان های نر سر حیوان های ماده نمی کنند.

10.6.06

معاد

نظر خاصی راجع به بهشت و دوزخ ندارم.
به هر کدام که بودم،
مطمئناً دوستانی در آنجا خواهم داشت.

ژان کوکتو

8.6.06

جمهوری فدرال پویا

کم کم اعضای بدنم مستقل از من تصمیم می گیرند. دیروز عشقی قدیمی pm داده بود که delam barat tang shode
عضوی که تاپ تاپ صدا می کرد گفت : من هم.
اما یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره که سمت چپ همتایش روی صندلی لم داده بود گفت : به من !

6.6.06

نالان از آفتاب تابان

تو همچون آفتاب تابان،
هر جا که شوی نمایان،
نگاه ها برمی گردند اخم کنان .

5.6.06

اگه زیاد خاطر خواه داری

اگه ناخن زیاد خورده می شه،
دلیل بر خوشمزگی اش نیست.

4.6.06

Now, everyone can see !

هر رابطه ای چون پارچه ای ست.
هر بهم زدنی چون جر خوردن؛
دریغ کز رابطه ات
بافته بودم خشتکی.

3.6.06

Spermُُ

سرگردان تر از بی نهایت کوچک های من،
نگاه های نا آرام تو
شتابان
به هر سو شنا می کردند.

ملهم از سنگی بر گوری/ جلال آل احمد

2.6.06

غیر ممکن

اجازه بدین تا نظر بی طرفانه خودم رو اینجا بگم ...

استنلی بابین