Ranitidine

For The Painful Stomachs

29.12.06

Find A (or maybe "Any") Way To Pass

آدمها دیگر به چراغ خودشان نگاه نمی کنند که کی سبز شود؛
چشمشان به چراغ سبز دیگران است که کی زرد شود.

25.12.06

َLonely Lips

پدر و مادر رفتند؛
از زیر تخت بیرونش آورد،
لبا نش را به لب او چسباند،
و در حالیکه می مکید،
فندک را روشن کرد.

21.12.06

1/230

طول عمر ما خیلی هم که مفید باشد می شود نخ دندان؛
10 سانت بپیچد لای این دست،
10 سانت بپیچد لای اون دست،
3 سانت روی هوا،
تا از 1 میلی متر استفاده مفید شود.

18.12.06

Laziness Brings Beauty, Beauty Brings Laziness.

دست چپ می داند که به خاطر کم کاریش نسبت به همتای راستیش بوده که ساعت را به گردنش انداخته اند تا حالا این چنین احساس زیبایی کند و به خودش بنازد ؟

16.12.06

You See ?

روزگار «چرا بیشتر واینستادی؟» به جای «ببخشید که دیر کردم» رسیده.

14.12.06

Muddy Mad Mood

آدمهای عصبانی پاهای گلی دارند؛ در حرف زدن را که به رویشان باز کنی می آیند تو؛ توی راهروهای اعصابت راه می روند و پاهایشان که تمیز شد می روند و حالا یک تو می مانی و یک اعصاب گلی.

11.12.06

نقد میم مثل مادر

به قول آرش همین بس که روی پوسترش ویولن نوازی ست که نمی داند ویولن را با دست راست نمی گیرند.

8.12.06

No One Is Special, When Everyone Is.

- تو خاصی عزیزم.
- چرا؟
- خب چون می گم «عزیزم»
- مگه به بقیه چی می گی؟
- «تو خاصی» خالی !

5.12.06

تاکسی-داخلی-عقب-وسط-شب

بگذار همچنان نبیند که پهلوی من کاپشنی چاق و مردی چاق تر درونش نشسته است و مرا به سمت او می راند و به همان اندازه که عصبی می نماید و خود را به در می چسباند، با آن سن و چهره و سال، در درونش خوشحال باشد از اینکه هنوز هم جذاب است.

3.12.06

Bastard Sellers

- این کفشه 35 تومن، اون یکی 45 تومن.
- پس این یکی رو برمیدارم.
- ولی این یکی دوامش کمتره ها .
- پس هیچ کدومو برنمی دارم !
- !

1.12.06

€offee $hops

کافی شاپ ها وقت می فروشند وگرنه خود بهانه ها که این قدر گران تمام نمی شوند. باید منوهایشان اصلاح شود.
وقت با هم بودنتان به بهانه هات چاکلت..................2500 تومان
وقت با هم بودنتان به بهانه چای طعم دار................1000 تومان
وقت با هم بودنتان به بهانه ...