Ranitidine

For The Painful Stomachs

25.3.07

300

این فیلم 300 واقعاً بی انصافی ست.
باز اگر 300 سال بعد می ساختند راجع به ایرانیان 300 سال قبل، یک چیزی .

20.3.07

Happy New Year

به راستی
شنیدن صدای گوز یک گوسفند،
حس بهتری را القا می کند،
نسبت به دریافت یک «سال نو مبارک» send to all شده.

19.3.07

The Faster You Go, The More Doubt You Make.

توی خونواده شبیه توپ تنیسی هستم که همه دارن راجع به گذشتن یا نگذشتنش از خط نظر می دن؛
و مسلماً..
مسلماً کسی از خود توپ نمی پرسه که از خط رد شدی یا نه.

16.3.07

Damn Architect

لعنت بر آن معمار که با یک تیغه به اندازه شعورش نازک، توالتتان را از نشیمنتان جدا کرد؛
که هم صدای طبیعت من به آن طرف بیاید،
و هم صدای خنده شما به این طرف.

15.3.07

حتی

حتی یک بچه هم می داند که می شود از حقیقت برای مقاصد پلید استفاده کرد.

اتاق دربسته / پل استر

13.3.07

Where Were You Last Night ?

چهارشنبه سوری روز صداهای ناهنجاره؛
پس می مونم توی خونه و ویولن رو برمی دارم !

12.3.07

No Lock, No Luck

انسان باید گاهگاهی دهانش را قفل کند؛
نه از جنس قفل های ناشی از ترس دزدیده شدن؛
که از جنس قفل های ناشی از ترس دیده شدن؛
از جنس قفل های درِ دستشویی .

10.3.07

بحث های روشنفکری در پلی تکنیک

- همین که چادر می ذاری یه جور توهینه به هر مردی که از کنارت رد شه.
- اگه شما قفل فرمون بزنین به ماشینتون یعنی به هرکی از کنارش رد می شه توهین کردین ؟!
- دوست داری قفل فرمون به گردنت بزنی؟ بزن تا ابدالدهر.

3.3.07

Love Happens

- تو ناهار خوردی ؟
- آره؛ مگه تو هنوز نخوردی؟
- نه.
- اوخی؛ می خوای بریم یه جایی با هم غذا بخوریم عزیزم؟
- اِ.. مگه انگل داری این قدر زود گشنه ت می شه ؟!